top of page

Färdiga priser kan vara vilseledande och leda till merkostnader som du som kund inte är medveten om så ger vi hellre kostnadsfria offerter för just din önskade installation för att du ska få ett fast pris utan oväntade tillägg. 

Självklart uträknade med ROT avdraget Grön teknik. ( 50% av totala kostnaden ) om det önskas / är möjligt för just dig!

Har du redan framdragen ström till önskad placering via egen jordfelsbrytare?  Pris från 6000kr inkl moms. ( inkl grön teknikbidraget ) 

bottom of page